Vyberte instituci:

Česká národní banka, pobočka Brno

Rooseveltova 18

Vstup zdarma
Poslední vstup ve 23.00
Ukázat na mapě
Přejít na web

Stálá expozice

Lidé a peníze
Krása ve skle a kovu

Program

18:00 - 23:00 Komentované prohlídky

Expozice „Lidé a peníze“ v Brně vytvořená ve spolupráci  Moravským zemským muzeem se nalézá v budově dřívější Hypoteční banky markrabství Moravského a dnes České národní banky. Nabízí unikátní pohled na historii vývoje peněz a prezentuje ucelený vývoj měny v českých zemích s důrazem na odlišná specifika tohoto fenoménu na Moravě. Návštěvníci si mohou prohlédnout unikátní dokumenty dokládající historii měnové politiky, dále platidla a ukázky ochrany peněz v minulosti a současnosti.

18:00 - 23:00 Komentované prohlídky

Výstava „Krása ve skle a kovu“ představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých mincí Jiřího Harcuby (1928—2013), které odkázal ČNB. Na několika desítkách sochařských a sklářských exponátů dokumentuje celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je autorem např. české pětikoruny.