Vyberte instituci:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105

Vstupné 20 Kč, osoby ZTP a děti do 130 cm vstup zdarma. Venkovní prostory vstup zdarma.
Poslední vstup ve 23.00
Ukázat na mapě
Přejít na web

Stálá expozice


Optika, Výpočetní technika, Od tamtamu k internetu, Nožířství, Kultura nevidomých, Kovolitectví, Brno na dvou kolech, Historická stereovize, Historická vozidla, Ulička řemesel, Salon mechanické hudby, Parní motory, Vodní motory, Železářství, Letecké motory, Technická herna.

Aktuální výstavy

Pozor zákruta! - auta z doby reálného socialismu
Hieronymus Lorm, muž jenž otevřel hluchoslepým svět
Vladimír Remek - cesta ke hvězdám
Lega není nikdy dost!
Umění emailu/Technika smaltu
Replica Handbags

Program

18:00 Otevření muzea
18:00 - 19:30 Rok 1908

doba Rakouska - Uherska

18:00 - 24:00 Před budovou TMB ležení bezpečnostních složek první republiky
18:00 - 24:00 Historická stereovize

dobové snímky Paříž EXPO 1900

18:00 - 24:00 Hieronymus Lorm

můžete si přiblížit svět bez zvuku a obrazu a pozat komunikaci hluchoslepých s vnejším světem

18:00 - 23:00 Historické autobusy

Zájemci mohou využít předváděcích jízd autobusů MHD ze sbírek Technického muzea v Brně.

18:30 - 23:30 Hospoda u Pavlíků v Uličce řemesel

zábavné kvízy pro velké i malé (filmy a herci první republiky, mezníky české historie s koncovým číslem 8, jak znáte mapu první republiky atp.)

18:30 - 23:30 Technická herna

poznávejte na vlastní kůži zákonitosti fyziky a chemie.

19:00 Dobová módní přehlídka
19:30 Oslava příchodu roku 1918
19:31 Koncert Django Jet

Gipsy swingové kapely

20:10 Dobová módní přehlídka

léta 1918 až 1938

20:50 Výuka moderního tance 20. let 20. století

solo charleston

21:30 Koncert Django Jet

Gipsy swingové kapely

22:25 Výuka moderního tance 20. let 20. století

solo charleston

23:00 Závěrečná módní přehlídka z let 1918 až 1938
Občerstvení

bude zajištěno ve venkovních prostorách TMB.